Kancelaria Notarialna s.c.

Dorota Rynkiewicz - Szafurska, Notariusz

Małgorzata Brylewska - Iwańczyk, Notariusz

Biografia

Małgorzata Brylewska – Iwańczyk – Notariusz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988 – 1990 odbyła aplikację w Państwowym Biurze Notarialnym. W okresie od stycznia 1991 do lutego 1992 była asesorem w Państwowym Biurze Notarialnym w Otwocku. W roku 1992 otrzymała nominację notarialną i jako notariusz od tego samego roku wspólnie z Dorotą Rynkiewicz-Szafurską prowadzi kancelarię notarialną. Małgorzata Brylewska – Iwańczyk jest wizytatorem od 1999 roku.

Dorota Rynkiewicz – Szafurska – Notariusz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988 – 1990 odbyła aplikację w Państwowym Biurze Notarialnym. W okresie od stycznia 1991 do lutego 1992 była asesorem w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie. W roku 1992 otrzymała nominację notarialną i jako notariusz od tego samego roku wspólnie z Małgorzatą Brylewską – Iwańczyk prowadzi kancelarię notarialną. Dorota Rynkiewicz-Szafurska jest wizytatorem od 1999 roku. Pełniła funkcję egzaminatora podczas egzaminów w trakcie trwania aplikacji oraz egzaminów ministerialnych, kończących aplikację. W 2008 roku zdobyła dyplom 25 ème Uniwersité du Notariat w Poitiers we Francji.